Julemarknaden 2017 stor suksess

Takka vere stor dugnadsinnsats i venegruppa, dyktige utstillarar og godt frammøte, kan vi vere svært nøgde med årets arrangement. Venegruppa fekk inn kr. 43.000,- til vidare arbeid med Gamlegymnaset. Tusen takk til alle som bidrog!

Velkomen til julemarknad 25. og 26 november!

Gamlegymnaset’s vener vil også i år ha julemarknad på Gamlegymaset i Volda til inntekt for arbeidet med hus og hage. Adresse Engesetvegen 30. Det vert helga 25. og 26.nov. 2017 frå kl. 12:00-16:00 begge dagar. I år vert det matsal på to rom i 1.høgda. Vi vil ha tombola av ting som utstillarane har gjeve, og vi i nemnda vil også skaffe vinstar slik at der blir lodda ut ca. 100 fine ting.
Desse stiller ut og sel varene sine:
Birgit Berg, Signe Bakke Egset, Katharina Teige Førde, Lena Grevsnes, Arne Ola Grimstad, Astri Hunnes, Elin Grete Haddal, Wenche Haddal, Kirsti Indresøvde, Juv, Mari-Anne / Ingrid Kalvatn, Nina Måseidvåg, Anne Kalvatsvik, Sissel Midtlid, Solrunn Osdal, Svein Snipsøyr, Berit Leite Synnes, Marit Hunnes Solhaug, Robert Steinnes, Siw Styve, Bente Natalie Søvik, Per Erling Parr Sætre, Kari Hunnes Stavseng, Annlaug Stokke, Jon Olav Torkildsen. Truleg vert her tre-fire fleire deltakarar mellom utstillarane.

Velkomen til ei stemningsfull helg på Gamlegymnaset!

20161119_155137

Velkomen til julemarknad 19. og 20. november 2016

Venegruppa arrangerer stor julemarknad til inntekt for arbeidet med Gamlegymnaset. Laurdag 19. november og søndag 20. november i tidsromet 12.00-17.00 begge dagar, vil over 30 utstillarar selje flotte handverk og lokalprodusert mat, m.m. Her vert kafé, og elles høve til å sjå seg litt kring i huset. Vi ber tilreisande med bil om å bruke Idrettsplassen ved Volda vidaregåande skule til parkering.
Deltakarar: Aasentunet, Anne Kalvatsvik, Anne Lise Årseth, Annlaug Stokke, Astri Hunnes, Bente Natalie Søvik, Birgit Berg, Bjørg Flø, Britt Håskjold, Dina Kolås, Gerd Gryti Meek, Ingeborg Rørvik Lejon, Ingjerd Traavik, Ingrid Lindstad Hildre, Jorunn Holm, Karen Brænne, Katharina Teige Førde, Kirsti Indresøvde, Lena Grevsnes, Mari-Anne Kalvatn, Mathis Nango, Merete Leira Hjelle, Ole Jørgen Mork, Per Erling Parr Sætre, Robert Steinnes, Signe B. Egset, Sissel Midtlid, Solrunn Osdal, Thomas B. Larsen, Tjalve Sørheim, Wendi og Jostein Stråbø.

Dugnad 29. oktober 2016

I arbeidet med å førebu den store julemarknaden helga 19. og 20. november, må bygningen ryddast og gjerast klar. Om lag 15 deltakarar stilte opp med sterke hender og ivrig innsats, og styret for Gamlegymnaset er svært takksame for all god hjelp. Vi takkar også Retura Søre Sunnmøre AS for støtta, og gratis leige av konteiner.img_0395

Då skulen vende tilbake i skulen

Seksjonen for Formgiving, kunst og handverk ved Avdeling for Kulturfag ved Høgskulen i Volda, leigde i juni Gamlegymnaset for gjennomføring av eksamen. Den vakre eksamensutstillinga sette preg på heile bygningen. Sjå også glimt frå utstillinga her

Glimt frå kursa i vindusrestaurering og linoljemåling, våren 2016

Vonaleg fekk dei 27 deltakarane ny motivasjon til å gå laus på eigne vedlikehaldsprosjekt etter å ha teke del på kurs i restaurering av gamle vindauge med Byggtrad ved Robert Steinnes og Kåre Løvoll, og i linoljemåling med målarmeister Kjell Arne Årsteh. Den gode oppslutninga gjer at stiftinga for Gamlgymnaset gjerne vil halde fram med å arrangere nye kurs i gamle vedlikehaldsteknikkar i samarbeid med Fortidsminneforeningen.

Invitasjon til kurs i restaurering av vindauge og arbeid med linoljemaling

I samarbeid med Fortidsminneforeningen Sunnmøre lokallag vil stiftinga Gamlegymnaset i Volda arrangere kurs i vindusrestaurering og linoljemaling. (Etter same malen frå kurset i Ålesund i haust.)

FM_logo_lokallag_Sunnmøre_pos

Stad: Gamlegymnaset i Volda.

Laurdag 30. april, kurs i vindusrestaurering kl. 09.30-15.00.

Laurdag 21. mai, kurs i linoljemaling kl. 09.30-15.00.

Kurset er gratis for medlemmer av Fortidsminneforeningen og venegruppa til stiftinga Gamlegymnaset, og kostar kr. 250, – per dag for ikkje-medlemmer.

Påmelding via e-post: gamlegymnaset@gmail.com

Fylkeskulturutvalet med gledeleg nyheit

DSC_0881

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fekk synfaring i Gamlegymnaset i går, og utvalsleiar Marit Nerås Krogsæter kunne orientere om vedtak i utvalet om å løyve kr. 140.000, – i tilskot til prosjekt istandsetting av vindauge i Gamlegymnaset.  Dei fylkeskommunale tilskota går til kulturminne og kulturmiljø med høg verdi. Styret for stiftinga for Gamlegymnaset tenkjer dette er ei flott anerkjenning av arbeidet vårt!