Venegruppe

Vennegruppe

Vi har oppretta ei venegruppe for arbeidet med Gamlegymnaset.
Medlemskontingenten pr. år er kroner 300, -. Du kan melde deg inn her på heimesida. Dei som melder seg vil få krav om kontingent for 2016. Pengane vi får inn går til betaling av straum, forsikring, kommunale avgifter og andre driftsutgifter. Vi håper at mange vil støtte opp om dette prosjektet, og melder seg inn i venegruppa!

Omlegging til skifertak

Renovering i gong
Tett tak sikrar framtida for bygningen! Inge Kolås AS har starta arbeidet med å fjerne eternittplatene som bygningen vart tekt med på 1960-talet, og no vert taket tekt med skifer. Neste skritt er å få på plass arkene på nedsida av bygget.

´Trønderen´

Uthuset som tidlegare romma utedoen fekk nemninga ´Trønderen´på folkemunne. På taket ser vi den gamle skuleklokka. Bygningen er i dag eit nybygg, og arbeidet er utført av Volda kommune og Styrk.