Omlegging til skifertak

Renovering i gong
Tett tak sikrar framtida for bygningen! Inge Kolås AS har starta arbeidet med å fjerne eternittplatene som bygningen vart tekt med på 1960-talet, og no vert taket tekt med skifer. Neste skritt er å få på plass arkene på nedsida av bygget.

´Trønderen´

Uthuset som tidlegare romma utedoen fekk nemninga ´Trønderen´på folkemunne. På taket ser vi den gamle skuleklokka. Bygningen er i dag eit nybygg, og arbeidet er utført av Volda kommune og Styrk.