Omlegging til skifertak

Renovering i gong
Tett tak sikrar framtida for bygningen! Inge Kolås AS har starta arbeidet med å fjerne eternittplatene som bygningen vart tekt med på 1960-talet, og no vert taket tekt med skifer. Neste skritt er å få på plass arkene på nedsida av bygget.