Gledeleg løyving frå Kulturminnefondet

Gamlegymnaset i Volda har fått innvilga heile søknadssummen til Norsk Kulturminnefond på kr. 560.000, -. Pengane skal gå til istandsetting og vedlikehald av dei mange vindauga i bygningen. Styret erfarer dette som ei stor støtte og anerkjenning av prosjektet vårt!

Vindu i første etasje, truleg frå 1851

Vindu i første etasje, truleg frå 1851