Velkomen til julemarknad 19. og 20. november 2016

Venegruppa arrangerer stor julemarknad til inntekt for arbeidet med Gamlegymnaset. Laurdag 19. november og søndag 20. november i tidsromet 12.00-17.00 begge dagar, vil over 30 utstillarar selje flotte handverk og lokalprodusert mat, m.m. Her vert kafé, og elles høve til å sjå seg litt kring i huset. Vi ber tilreisande med bil om å bruke Idrettsplassen ved Volda vidaregåande skule til parkering.
Deltakarar: Aasentunet, Anne Kalvatsvik, Anne Lise Årseth, Annlaug Stokke, Astri Hunnes, Bente Natalie Søvik, Birgit Berg, Bjørg Flø, Britt Håskjold, Dina Kolås, Gerd Gryti Meek, Ingeborg Rørvik Lejon, Ingjerd Traavik, Ingrid Lindstad Hildre, Jorunn Holm, Karen Brænne, Katharina Teige Førde, Kirsti Indresøvde, Lena Grevsnes, Mari-Anne Kalvatn, Mathis Nango, Merete Leira Hjelle, Ole Jørgen Mork, Per Erling Parr Sætre, Robert Steinnes, Signe B. Egset, Sissel Midtlid, Solrunn Osdal, Thomas B. Larsen, Tjalve Sørheim, Wendi og Jostein Stråbø.

Dugnad 29. oktober 2016

I arbeidet med å førebu den store julemarknaden helga 19. og 20. november, må bygningen ryddast og gjerast klar. Om lag 15 deltakarar stilte opp med sterke hender og ivrig innsats, og styret for Gamlegymnaset er svært takksame for all god hjelp. Vi takkar også Retura Søre Sunnmøre AS for støtta, og gratis leige av konteiner.img_0395

Då skulen vende tilbake i skulen

Seksjonen for Formgiving, kunst og handverk ved Avdeling for Kulturfag ved Høgskulen i Volda, leigde i juni Gamlegymnaset for gjennomføring av eksamen. Den vakre eksamensutstillinga sette preg på heile bygningen. Sjå også glimt frå utstillinga her

Glimt frå kursa i vindusrestaurering og linoljemåling, våren 2016

Vonaleg fekk dei 27 deltakarane ny motivasjon til å gå laus på eigne vedlikehaldsprosjekt etter å ha teke del på kurs i restaurering av gamle vindauge med Byggtrad ved Robert Steinnes og Kåre Løvoll, og i linoljemåling med målarmeister Kjell Arne Årsteh. Den gode oppslutninga gjer at stiftinga for Gamlgymnaset gjerne vil halde fram med å arrangere nye kurs i gamle vedlikehaldsteknikkar i samarbeid med Fortidsminneforeningen.