Glimt frå kursa i vindusrestaurering og linoljemåling, våren 2016

Vonaleg fekk dei 27 deltakarane ny motivasjon til å gå laus på eigne vedlikehaldsprosjekt etter å ha teke del på kurs i restaurering av gamle vindauge med Byggtrad ved Robert Steinnes og Kåre Løvoll, og i linoljemåling med målarmeister Kjell Arne Årsteh. Den gode oppslutninga gjer at stiftinga for Gamlgymnaset gjerne vil halde fram med å arrangere nye kurs i gamle vedlikehaldsteknikkar i samarbeid med Fortidsminneforeningen.