Medlemer i venegruppa og initiativtakarar til julemarknaden. F.v. Ingrid Opedal, Astri Hunnes, Reidun Hunnes, Reidun Klepp Nilsen, Anne-Lise Fredly og Svein A. Arnesen. Astrid Gjersdal var ikkje tilstades då biletet vart teke.