Leigetakarar på Gamlegymnaset

Stiftinga Musea på Sunnmøre leiger to store rom med kontorplass til 5 tilsette pluss møte- og pauserom.

Cecilie Rørstad og Frode Pilskog
To av dei tilsett ved Musea på Sunnmøre, Cecilie Rørstad og Frode Pilskog