album

Album

Her vil vi utvikle ei fotosamling knytt til menneske og aktivitetar som har prega staden. Om du har motiv du kan tenkje deg å dele, set vi pris på om du tek kontakt: gamlegymnaset@gmail.com

Frå klasseromet kring 1950