stottegruppafarge

Prosjektfase 2, vinter 2016 og vår 2017
Arbeidet omfattar vøling og vedlikehald av vindauge, utvendig og innvendig. Innsetting av innervindauge (optoglas) i 2. etg. Totalprisen på arbeidet utført av Byggtrad v/Kåre Løvoll er: kr. 725 000, – , –
Privat medfinansiering:
SpareBank1 Søre Sunnmøre har bidrege med kr. 65 000, –
last ned
Kragset Eigedomsmekling har bidrege med kr. 50 000, –
kragset_logo
Offentleg medfinansiering:
Norsk Kulturminnefond har bidrege med kr. 560 000, – i tilskot og Møre og Romsdal fylkeskommune med kr. 50 000, –
last-ned

Støttespelarar: Prosjektfase 1, vinter 2015 og vår 2016

Dette arbeidet omfattar omlegging av taket til skifer, istandsetting av piper, innsetting av arker i loftsetasjen og utbetring av grunnmur i kjellaretasjen. Totalprisen på arbeidet utført av Inge Kolås AS er kr. 1.775.000, –

Nordea Bank Volda har bidrege med kr. 25.000, – i arbeidet med fullfinansiering av prosjektfase 1.

Get


Sparebank1 Søre Sunnmøre
har bidrege med kr. 100.000, – i arbeidet med fullfinansiering av prosjektfase 1.

last ned

Løyvingar/gåver

Volda kommune har bidrege med kr. 1.600.000, – øyremerka omlegging av tak, forankra i vedtak i kommunestyret i Volda 18.06.15.

 

Våre støttespelarar vil få logo og omtale her. Ta gjerne kontakt på gamlegymnaset@gmail.com dersom du eller ditt firma vil gje støtte.