venegruppa

Bli medlem av venegruppa
Dette kan du enkelt gjere ved å fylle inn telefonnummer og/eller e-postadresse i kontaktskjemaet. Du vil så få varsel om betaling av kontingent. Kontingenten er på 300 kroner per år, og går til å støtte opp om arbeidet med å restaurere Gamlegymnaset.

Kontonummeret til venegruppa for Gamlegymnaset er: 3991 08 06630.

De kan kontakte oss på e-post: gamlegymnaset@gmail.com.

Medlemer
Vi har i dag om lag 230 medlemmer, og har som mål å nå 500 innan utgangen av 2017.

Dugnad
Informasjon om dugnadar og arrangement i regi av venegruppa kjem.

Til neste år har vi mål om å arrangere nye kurs om arbeid med vedlikehald av eldre hus i samarbeid med Fortidsminneforeninga avd. Sunnmøre på Gamlegymnaset. For medlemmer i venegruppa og Fortidsminneforeninga vil dette vere eit gratis tilbod. Meir konkret informasjon vil kome.

Vi har eit ønskje om at arbeidet med Gamlegymnaset kan inspirere til vedlikehald av andre trehus, og gi utvida kunnskap om lokal byggeskikk og bygningskultur.